Niezbyt się na tym znam. Dlatego też nie będę w stanie pomóc...
W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę – Albert Camus