Warto poszukać informacji na ten temat w Internecie. Bez trudu powinno się coś znaleźć.
złożenie przysięgi jest wystawieniem duszy na ryzyko