Niestety, ale nieszczególnie się na tym znam. Dlatego też nie będę w stanie pomóc.
Nieprzeniknione i niepojęte są Boże plany.