Nie jest to raczej dziedzina, w której czuję się mocno. Dlatego nie będę w stanie rzetelnie pomóc.
Moi znajomi są liczni, przyjaciele nieliczni, lecz naprawdę zna mnie tylko niewielu ludzi.